SISUKORD
AVALEHT
KONTAKT
ASUKOHT
TEGEVUSVALDKOND
RESTAUREERIMINE
TOOTMINE
Uksed
Aknad
Trepid
Köögimööbel
Muud
Täna on:    Teisipäev, 31. märts 2020    tootmine
Bennur Tootmine

TOOTMINE

Teostatud tööd:

Vana-Viru 6 aknalaudade valmistamine ja paigaldus( Tellija: Hard Restauraator)
Raekojaplats 13 aknalaudade valmistamine (Tellija: Tarrest Ehitus)
Estonia teatri akustiliste restide valmistamine (Tellija: Remet)
Nunne 18 kolmanda korruse akende valmistamine ja paigaldamine (Tellija: Tallinna Kesklinnavalitsus)
TTÜ auditooriumi akustiliste restide valmistamine (Tellija: Remet)
Suur-Kloostri 6, kiriku ukse restaureerimine (Tellija: Tarrest Ehitus)

Pooleliolevad projektid:

Uus 28 korterelamu akende ja välisuste valmistamine (Tellija: Tarrest Ehitus)

Peeter I maja muuseumi akende valmistamine (Tellija: Tarrest Ehitus)

Toomkooli 15 akende valmistamine (Tellija: Tarrest Ehitus)

Dunkri 4,6 akende ja uste valmistamine ( Tellija: Hard Restauraator)


 OÜ Bennur  Tallinn Uus 27, Telefon: +372 6411649     e-post: bennur@bennur.ee